Educational Instruction Committee of World Federation of Chinese Medicine Societies

EIC-WFCMS v České Republice

Vzdělávací instruktážní výbor  (EIC)  Světové federace společností čínské medicíny (WFCMS) pro Evropskou unii je mezinárodní poradenská, rozhodovací a řídící instituce pro vzdělávání v Tradiční čínské medicíně (TCM).  Zaměřuje se na práci, výzkum na mezinárodní vzdělávaní v TCM, poradenství a koordinaci vzdělávacích aktivit. Sekretariát stálého úřadu EIC se nachází na univerzitě v Tianjinu v ČLR - Tianjinská Universita Tradiční čínské medicíny. Zastoupení EIC pro Evopskou unii bylo otevřeno v Praze  26.11.2010.
Posláním EIC je podporovat porozumění mezi národními a regionálními školami či institucemi TCM, vzdělávání, výměna zkušeností a spolupráce v oblasti vzdělávání TCM. Cílem je zlepšit úroveň vzdělání TCM, podporovat vzdělávání TCM , tak, aby se ve větší míře rozšířila znalost TCM . Posláním EIC je zobecnit normalizaci mezinárodního TCM vzdělávání, podporovat a organizovat rozvoj TCM vzdělávání v různých zemích / oblastech podle mezinárodní standardu vzdělání TCM schválených WFCMS. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educational Instruction Committee (EIC) of World Federation of Chinese Medicine Societies (WFCMS) is an international advisory decision-making and directive institution on TCM education under WFCMS. It aims at the work and research on international TCM education, consultancy and coordination. Its headquarters lie in Tianjin, P. R. China (Tianjin University of Traditional Chinese Medicine) and the secretariat is the standing office of EIC.

The principle of EIC is to further the understanding between international/regions TCM education institutions, to advocate the exchanges and cooperation on TCM education community, to improve the level of TCM education, to promote the TCM education industry, so that to make greater contribution to world TCM personnel training. The mission of EIC is to generalize the standardization of international TCM education, to promote and ensure a healthy and well-ordered development of TCM education in various countries/regions according to the international industry standard of TCM education released by WFCMS, to convene international academic conferences, symposiums or exhibition, to set up a website on international TCM education and provide consultancies and information services, to construct a platform of international exchanges and advocate the unique features and dominance of various countries/regions, to strengthen the exchanges and cooperation between the TCM education institutions from difference countries/regions, to publish academic publications on TCM education or research, to study the rules and experiences on TCM education of respective countries/regions, to encourage TCM education reform and innovations and to study international TCM education. In order to improve the TCM education in the world, it organizes international TCM education training, teacher training, teacher exchanges, further education, remote education, and actively cooperates with concerning departments of WFCMS in level examinations and qualification approvals.

EIC commits itself to promote the international exchanges and development of TCM education, to improve the global TCM personnel training, to accelerate the spread and development of TCM sciences in the world.